Oct 4, 2018
COVID 19

เพื่อรับมือกับ COVID-19 NIEMS-Care เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้แพลตฟอร์มสำหรับแพทย์ในการสื่อสารระหว่างกัน

แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้แพทย์สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้

นวัตกรรมสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการในการแนะนำแนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แปลกใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้ นวัตกรรมกำลังนำเสนอวิธีการใหม่ในการสื่อสารของแพทย์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

โควิด-19 เป็นมาตรฐานที่กำหนดวิธีการวัดและรายงานผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ COVID-19 แอปพลิเคชัน NIEMS-Care ได้รับการพัฒนาโดย สวทช. ซึ่งช่วยในการรายงานผล การสร้างรายงาน และการรวมข้อมูล

แอปพลิเคชัน NIEMS-Care เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ COVID-19 เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการสร้างรายงานอย่างง่ายดาย สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือป้อนข้อมูลรวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของโครงการลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้พวกเขาเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบของตนเองกับโครงการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันจากทั่วประเทศหรือแม้แต่ในภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ

NIEMS-Care เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับ COVID-19

แอปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการรักษา ตลอดจนให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสภาพของตนเอง ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ และช่วยเหลือพวกเขาผ่านเซสชันการแชทออนไลน์หรือแฮงเอาท์วิดีโอ

แอพนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการรักษาตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อการศึกษา วิดีโอ และเซสชันการแชทออนไลน์หรือการสนทนาทางวิดีโอ

More Details

Leave a Reply