Jun 22, 2022
โอนเงินระหว่างประเทศในยุคใหม่

การโอนเงินไปต่างประเทศนั้นเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อหน่ายมาโดยตลอด กระบวนการนี้ใช้เวลานานและค่าธรรมเนียมสูง นี่ไม่ใช่กรณีอีกต่อไป!

นวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศในยุคใหม่ ทันทีแบบเรียลไทม์ บล็อคเชน x กรุงศรี Krungsri Blockchain Interledger เป็นบล็อกนวัตกรรมที่ให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศและต้นทุนต่ำในทันทีสำหรับบุคคลและธุรกิจ

กรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ธนาคารได้ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อเสนอการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์และด้วยต้นทุนที่ต่ำ

Krungsri Blockchain Interledger เป็นบล็อกนวัตกรรมที่ช่วยให้ธนาคารจัดหาวิธีการโอนเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็ว ถูกกว่า และปลอดภัยกว่า กระบวนการนี้เรียกว่า DLT (Distributed Ledger Technology) ซึ่งหมายความว่าธุรกรรมจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันแทนที่จะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

บริษัทสามารถลดเวลารอการโอนเงินระหว่างประเทศจาก 2-5 วันให้เหลือน้อยกว่า 10 นาที ซึ่งจะเร็วยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเปิดบริการใหม่ในเดือนสิงหาคมปีนี้

กรุงศรีเป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ

Blockchain เป็นฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจที่สามารถใช้บันทึกธุรกรรมระหว่างสองฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและในลักษณะที่ตรวจสอบได้และถาวร Blockchain Interledger เป็นโปรโตคอลโอเพ่นซอร์สที่สร้างโดย Ripple ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเลือกแทน SWIFT ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการส่งข้อความทางการเงิน

More Details

Leave a Reply