Feb 22, 2019
เซลล์แสงอาทิพย์

เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพและถูกที่สุดในตลาด

เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากสามารถลดต้นทุนได้ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการก้าวกระโดด

6 ส.ค. 2020 เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีคนดูมากที่สุดสำหรับปี 2020 เป็นวันที่จะทำเครื่องหมายความสมบูรณ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ศาสตราจารย์ Andre Geim และศาสตราจารย์ Christopher Truby ประดิษฐ์ขึ้นในปี 2552

เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite เป็นนวัตกรรมที่ได้รับการวิจัยมานานกว่า 10 ปี และในที่สุดก็สามารถบรรลุศักยภาพของตนผ่านการใช้วัสดุใหม่ ๆ เช่น perovskites

Perovskites เป็นวัสดุผลึกชนิดหนึ่งที่สามารถดูดซับแสงและสร้างกระแสไฟฟ้าได้ เทคโนโลยีนี้ยังถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพ เซลล์แสงอาทิตย์อินทรีย์ และแม้กระทั่งระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์

หัวข้อนี้เกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีคนดูมากที่สุด ได้รับในข่าวสำหรับประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดหนึ่งที่ใช้วัสดุที่เรียกว่า perovskite เพื่อดูดซับแสงแดด เซลล์มักทำจากโลหะออกไซด์หรือสารอินทรีย์เป็นชั้นบางๆ โซลาร์เซลล์ประเภทนี้สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา และสมาร์ทโฟน

Perovskite Solar Cell ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ Michael Grätzel ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี 2014 จากผลงานด้านเทคโนโลยีนี้

More Details

Leave a Reply