Oct 8, 2018
Robotic Process Automation RPA

Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของมนุษย์เป็นไปโดยอัตโนมัติ

เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ในสถานที่ทำงานและสามารถนำไปใช้กับทุกอุตสาหกรรม โซลูชัน RPA จาก INETMS ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกอุตสาหกรรมและความต้องการ

Robotic Process Automation (RPA) เป็นวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ในยุค New Normal เป็นโซลูชันสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาวิธีการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต

RPA เป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติของกระบวนการที่ใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้งานประจำวันเป็นอัตโนมัติ เช่น การป้อนข้อมูลและการทำธุรกรรมออนไลน์ซ้ำๆ

โซลูชัน RPA จาก INETMS ตอบสนองทุกอุตสาหกรรมและมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทต่างๆ มีโซลูชันที่ชาญฉลาด ปรับขนาดได้ และคุ้มค่า ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาได้

Robotic Process Automation (RPA) เป็นนวัตกรรมล่าสุดในโลกของระบบอัตโนมัติและมีมานานกว่าทศวรรษแล้ว เทคโนโลยีนี้ใช้ในการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติและทำให้เร็วขึ้น แม่นยำยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมใด ๆ เนื่องจากสามารถใช้ในธุรกิจประเภทใดก็ได้ ใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่การบริการลูกค้า บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ การผลิต การสนับสนุนด้านไอที และอื่นๆ

More Details
Oct 4, 2018
COVID 19

เพื่อรับมือกับ COVID-19 NIEMS-Care เป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้แพลตฟอร์มสำหรับแพทย์ในการสื่อสารระหว่างกัน

แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้แพทย์สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้

นวัตกรรมสามารถกำหนดได้ว่าเป็นกระบวนการในการแนะนำแนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แปลกใหม่และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนี้ นวัตกรรมกำลังนำเสนอวิธีการใหม่ในการสื่อสารของแพทย์เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

โควิด-19 เป็นมาตรฐานที่กำหนดวิธีการวัดและรายงานผลการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ COVID-19 แอปพลิเคชัน NIEMS-Care ได้รับการพัฒนาโดย สวทช. ซึ่งช่วยในการรายงานผล การสร้างรายงาน และการรวมข้อมูล

แอปพลิเคชัน NIEMS-Care เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ COVID-19 เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการสร้างรายงานอย่างง่ายดาย สิ่งที่พวกเขาต้องทำคือป้อนข้อมูลรวมถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของโครงการลงในโปรแกรมซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้พวกเขาเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบของตนเองกับโครงการอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันจากทั่วประเทศหรือแม้แต่ในภูมิภาคหรือประเทศต่างๆ

NIEMS-Care เป็นแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับ COVID-19

แอปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการรักษา ตลอดจนให้การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีจัดการกับสภาพของตนเอง ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ และช่วยเหลือพวกเขาผ่านเซสชันการแชทออนไลน์หรือแฮงเอาท์วิดีโอ

แอพนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการรักษาตลอดจนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อการศึกษา วิดีโอ และเซสชันการแชทออนไลน์หรือการสนทนาทางวิดีโอ

More Details
Jun 16, 2018
ความเป็นจริงเสมือน VR

Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีมิติใหม่ที่ให้คุณ ‘ควบคุม’ สิ่งต่างๆ ได้ เป็นมุมมองแบบสด ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสภาพแวดล้อมจริงในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ได้รับการเสริมด้วยการป้อนข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ เช่น เสียง วิดีโอ กราฟิก หรือข้อมูล GPS Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมจริงให้กับผู้ใช้

ทั้ง VR และ AR มีความคล้ายคลึงกันมากในกรณีการใช้งาน แต่มีความแตกต่างบางอย่างระหว่างพวกเขา VR ใช้เพื่อความบันเทิง และ AR ใช้เพื่อการทำงาน ความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้สามารถเห็นได้ในข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ – VR ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังกว่า AR เพราะต้องแสดงกราฟิกบนหน้าจอสองหน้าจอพร้อมกันในขณะที่ AR ต้องการเพียงสมาร์ทโฟนที่มีกล้อง

Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR) มีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากขึ้น VR เป็นเทคโนโลยีมิติใหม่ที่ให้คุณ ‘ควบคุม’ สิ่งต่างๆ เช่น เวลา อวกาศ และแม้แต่แรงโน้มถ่วงได้ AR คือ VR ประเภทหนึ่งที่ซ้อนทับบนโลกแห่งความเป็นจริง MR เป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับทั้ง AR และ VR ที่รวมเข้าด้วยกัน

VR, AR, MR ทั้งหมดยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่ได้รับการยอมรับจากมวลชน อย่างไรก็ตาม ด้วยนวัตกรรมเช่นนี้ อีกไม่นานก็จะกลายเป็นกระแสหลัก

ความเป็นจริงเสมือน (VR) และความเป็นจริงยิ่ง

เทคโนโลยีนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ การศึกษา และการทหาร สามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่สมจริงมากกว่าที่เราเคยเห็นมาก่อน VR เป็นเทคโนโลยีมิติใหม่ที่ให้คุณ ‘ควบคุม’ สิ่งต่าง ๆ ด้วยมือของคุณในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง AR คือมุมมองแบบสด ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งมีองค์ประกอบเสริมด้วยการป้อนข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ เช่น เสียง วิดีโอ หรือกราฟิก MR (ความเป็นจริงผสม) หมายถึงการรวมกันของโลกจริงและโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกันโดยที่ความเป็นจริงทั้งสองสามารถอยู่ร่วมกันและโต้ตอบกันได้

More Details
Oct 6, 2017
การประมวลผลแบบคลาวด์

การประมวลผลแบบคลาวด์มีมานานหลายทศวรรษแล้ว และถือเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่ก่อกวนที่สุดในอุตสาหกรรมไอที

คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นประเภทของการคำนวณทางอินเทอร์เน็ตที่ให้ทรัพยากรและข้อมูลการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการ

ข้อดีของการประมวลผลแบบคลาวด์คือปรับขนาดได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพง คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่ และคุ้มค่ากว่า

คลาวด์คอมพิวติ้งคือการส่งมอบบริการคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์คือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วและง่ายขึ้น ตลอดจนความปลอดภัยและความสามารถในการปรับขนาดที่เพิ่มขึ้น ข้อเสียคือค่าบำรุงรักษาและจัดการยาก

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นเทรนด์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาระยะหนึ่งแล้ว โดยบริษัทต่างๆ เช่น Amazon, Microsoft และ Google เป็นผู้นำในเรื่องนี้

คลาวด์คอมพิวติ้งได้กลายเป็นกระแสหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ที่ธุรกิจมีให้ ผู้ให้บริการระบบคลาวด์นำเสนอบริการต่างๆ ที่หลากหลายแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

More Details
Jan 29, 2010
AI

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรอัจฉริยะและการสร้าง

AI มีมาตั้งแต่ปี 1950 แต่ไม่ถึงปี 1956 ที่ John McCarthy เป็นผู้ประกาศเกียรติคุณ เขาใช้มันเพื่ออธิบาย “การศึกษาวิธีทำให้คอมพิวเตอร์ทำสิ่งต่าง ๆ ในระดับมนุษย์”

ปัญญาประดิษฐ์เป็นหนึ่งในสาขาของโครงสร้างนวัตกรรม

AI เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาการออกแบบและพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะ ระบบที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและดำเนินการซึ่งเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสูงสุด มีการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนหุ่นยนต์ รถยนต์ที่ขับด้วยตนเอง ผู้ช่วยเสมือนอย่าง Siri หรือแชทบอทอย่าง Alexa

ปัญญาประดิษฐ์มีมานานแล้ว แต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะออกตัวแล้ว

อุตสาหกรรมต่างๆ นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในโลกของเทคโนโลยี จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเรา

More Details